עמוד הבית   צור קשר

07/08/2008
הדשא צהבהב? זה זמני וגם חסכנו במים יהוד מונוסון מובילה בדוגמא האישית לחסכון במים עם כניסתו לתפקיד ראש העיר, דאג יוסי בן דוד לשנות את פניה של העיר יהוד מונוסון ללא הכר. רמת הגינון עלתה במספר...
07/08/2008
יהוד מונוסון: אושר תב"ר להקמת מעלית בבית הספר התיכון בישיבת מועצת העיר שהתקיימה השבוע ביהוד מונוסון ובמסגרת תכנית העירייה להנגשת מבני ציבור והתאמתם לאנשים בעלי מוגבלויות אושר תב"ר בסך 370 אלף...
22/07/2008
עיריית יהוד- מונוסון יולי2008–07–21 אגף איכות הסביבה מחלקה וטרינרית הנדון: איכות המים – דווח תקופתי מצ"ב דווח תקופתי חצי שנתי על טיב המים תקופת הדוח 01.01.08-30.06.08 סוג...
11/06/2008
עיריית יהוד מונוסון אגף הרווחה תכנית "קהילה נגישה" בעיר יהוד-מונוסון כעשרה אחוזים מכלל האוכלוסייה בארץ, הנם בעלי נכות כלשהי: פיזית, נפשית...
05/06/2008
מכבי העולמית בשיתוף עיריית יהוד מונוסון וחב"ד יהוד חלקו חבילות מזון למשפחות נזקקות לראשונה ביהוד, הצטרפה מכבי תנועה עולמית, בשיתוף עם משפחת דבח החבילות חולקו למשפחות נזקקות דרך אגף הרווחה בעירייה...
27/05/2008
הודעה בדבר האפשרות לקבל תמיכה - שנת הכספים 2008 עיריית יהוד מונוסון מודיעה בזאת כי קיימת אפשרות למתן תמיכה לעמותות/מוסדות ציבור, הפועלים בתחום הישוב, עפ"י המפורט להלן: סוגי הגופים...
12/05/2008
ראש העיר יוסי בן דוד הורה לתגבר את עבודות הגינון במבואות וברחובות הפנימיים ההנחיה ניתנה בעקבות רצונו של ראש העיר לשדרג את רמץ הגינון ברחובות הפנימיים בדומה לרחובות הראשיים של העיר. ראש העיר יוהד...
12/05/2008
יהוד מונוסון הצדיעה לוותיקי מלחמת העולם השנייה לרגל הניצחון על גרמניה הנאצית הגרים בעיר בטקס בכיכר הווטרנים האירוע אורגן על ידי סגן ראש העיר מר אלי גרינמן ובהשתתפות תלמידי בית הספר יהודה הלוי ובו...
12/05/2008
יהוד מונוסון: צביקה פיק, חמי רודנר, גבי שושן ועוזי פוקס על במת העצמאות בעיר אירועי יום העצמאות ביהוד מונוסון הביאו רבבות של חוגגים אל גן העצמאות בעיר ובריכת השחייה במונוסון. בבמה המרכזית בגן העצמאות...
04/05/2008
עיריית יהוד- מונוסון אפריל 2008–04–09 אגף איכות הסביבה הודעה לציבור התושבים בדבר איכות המים – דווח תקופתי מצ"ב דווח תקופתי על טיב המים. תקופת הדיווח היא ה 01/01/08 -31.03.08 ...
04/05/2008
דו"ח הוועדה לבחינת תפקוד המועצה וראש העירייה בעיריית יהוד – מונוסון מוגש ל: מר אריה בר, מנכ"ל משרד הפנים אפריל 2008 1. מינוי הוועדה...
25/04/2008
מגרש הכדורגל החדש ביהוד מונוסון – עדיפות לילדי העיר בישיבה שנערכה בשבוע שעבר במועצת העיר יהוד מונוסון, הוחלט, על סמך הצעתם של ראש העיר יוסי בן דוד ומחזיק תיק הספורט ורדי בושרי, כי תינתן עדיפות...
01/04/2008
בית הספר "רמז" ביהוד מונוסון זכה בפרס החינוך המחוזי לשנת הלימודים תשס"ח בהמשך לנתונים ציוני הבגרות המצוינים ביהוד מונוסון זכתה מערכת החינוך העירונית בהכרה נוספת למצוינות כאשר התבשרה כי בית הספר...
30/03/2008
"בעוד מספר חודשים יהוד מונוסון תשנה פניה לבלי הכר" כך אמר השבוע ראש העיר יוסי בן דוד העירייה מתחילה בשדרוג תשתיות וקווי מים בהיקף של כ 14 מליון שקלים, הפרויקט הגדול ביותר בתחום שבוצע בעיר על פי...
30/03/2008
יהוד מונוסון : העירייה מגבשת תכנית אסטרטגית לעיר עיריית יהוד מונוסון נמצאת בימים אלה בשלבים הסופיים של גיבוש תכנית אסטרטגית לעיר. הדוח הוכן בהנחייתו וליוויו של ראש העיר, יוסי בן דוד אשר התווה את...
30/03/2008
עיריית יהוד - מונוסון העמותה להנצחת חללי צה"ל בני יהוד טופס מילוי למועמד לקבלת מלגה סטודנט יקר. ...
13/12/2007
צו זה כפוף לאישור משרד הפנים אין העלאת ארנונה למגורים לשנת 2008 צו מיסים 2008 עיריית יהוד – מונוסון בתוקף סמכותה עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי...
13/12/2007
צו זה כפוף לאישור משרד הפנים אין העלאת ארנונה למגורים לשנת 2008 עיריית יהוד – מונסון צו הארנונה הכללית לשנת 2008 לאזור ארנונה נוה אפרים מונסון מתוקף הסמכות המוקנית למועצה בתיק ההסדרים במשק...
12/11/2007
עיריית יהוד-מונוסון מודיעה על אפשרות לקבל תמיכה מתקציב 2007, לתנועות נוער בלבד, על פי התבחינים הבאים: לתנועת הנוער יש סניף פעיל ביהוד-מונוסון. התמיכה תינתן עפ"י : א. מספר...
30/10/2007
יהוד מונוסון: החל תהליך הנגשת העיר וועדת הנגישות העירונית יזמה מספר פעולות הכוללות הזמנה של מיפוי מבני ציבור הזקוקים להנגשה. לפני מספר חודשים חוקק חוק בכנסת במסגרת החוק לשוויון זכויות לנכים...
20/09/2007
תקופת הגמלאות הינה מרתקת וחדשה למציאת אפיקי תעסוקה והעשרת הידע. רווחת הגמלאים והשכלתם, נמצאת בעדיפות גבוהה אצל ראש העיר, מר יוסי בן דוד וברוח זו נוצר הקשר בין עיריית יהוד לבין היחידה לגמלאים של...
19/09/2007
במסגרת התכנית האסטרטגית לעיר הוצבה בלובי בניין העירייה תערוכה ובה צילומים על תכניות הפיתוח של העיר, ראש העירייה יוסי בן דוד הרצה על התפתחות העיר במסגרת התערוכה עם ההצלחה וההתקדמות של תכנית...
19/09/2007
עיריית יהוד- מונוסון אגף איכות הסביבה המחלקה הוטרינרית איכות המים – דווח תקופתי מצ"ב דווח תקופתי על טיב המים. תקופת הדיווח היא בין התאריכים 01/0407 עד 30/0607. סוג נקודהמספר...
19/09/2007
בעקבות פרסומים על המצאות יתושים נושאי נגיף קדחת הנילוס המערבי באזור מצאנו לנכון להודיע לציבור התושבים כי העירייה פועלת באופן רצוף לטיפול במפגעי יתושים באזורינו. בין היתר בוצעו פעולות ניטור והדברה...
19/09/2007
בין היתר בוצעו עבודות גינון בכניסה המערבית לעיר, שודרגו מערכות ההשקיה בקטע המזרחי של רחוב שבזי ועוד עיריית יהוד מונוסון ביצעה לאחרונה עבודות פיתוח וגינון ברחבי העיר. זאת במסגרת מדיניות ראש...
03/07/2007
הודעה לתושבים בדבר חוק חופש המידע עיריית יהוד – מונוסון מעמידה לרשות התושבים והציבור הרחב, אפשרות לעיון חופשי במסמכים, דוחות וחומר בנושא חוק חופש המידע (התשנ"ח-1998). כל המעוניין יוכל לעיין...
13/06/2007
מטרת הפרויקט - שינוי הרגלי צריכת המים והעברתם מהאינטרס הציבורי לאינטרס הפרטי באמצעות מיקוד הפניה לחיסכון במים בתוך הבית . נציגי חברת "מילגם שירותים לעיר בע"מ", אשר זכתה במכרז להפעלת הפרויקט, יפקדו...
01/03/2007
עיריית יהוד - מונוסון גאה להציג בפניכם את להקת "שיר" - להקת נוער ייצוגית, אשר נמנית עם להקות הנוער הותיקות ביותר במדינת ישראל ונחשבת כיום כלהקת הנוער הטובה ביותר הפועלת בארץ. להקת "שיר" היא...
28/02/2007
עיריית יהוד - מונוסון פונה בבקשה אל תושבי העיר יהוד - מונוסון, ליטול חלק פעיל ולסייע להפקת אירועי יום העצמאות של מדינת ישראל. המעונינים להתנדב מתבקשים לפנות לגב' סולי צביה, בבניין...
26/02/2007
"עלי יהוד" דרושים מתנדבים לטלוויזיה הקהילתית הטלוויזיה הקהילתית של יהוד מבקשת לצרף מתנדבים לפעילות מאתגרת ומרתקת בתחום העשייה הטלוויזיונית. באם יש לך עניין במדיה הטלוויזיונית, אנו נספק לך את...
26/02/2007
בן דוד: "עיריית יהוד- מונוסון בראשותי, מפעילה שירותים פרטניים ושירותים קהילתיים למען האוכלוסייה, לצורך כך אנו מקצים מאות אלפי שקלים בשנה, גולת הכותרת היא מועדונית "ארז" לילדים חריגים." ביום...
26/02/2007
אל מתנדבי שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) הותיקים והמסורים הצטרפו לאחרונה יועצים נוספים בתחומים חדשים צוות המתנדבים הכולל אנשי חינוך, עו"ס, סטודנטים למשפטים, עורכי דין, רו"ח ומגשרים. שי"ל עומד כתמיד...
26/02/2007
במסגרת תחרות החנוכייה היפה ביותר שארגנה עיריית יהוד - מונוסון זכתה החנוכייה של תיכון דתי 'יגאל אלון' במקום הראשון. בן דוד: "חג החנוכה הוא חג שמזכיר לנו כעם הנבחר את רגעי הגבורה, האמונה...
25/02/2007
שאלות ותשובות מפי: מיכל כהן- רכזת סניף האגודה יהוד-מונוסון. שאלה: בעל דירה המתגורר בבית משותף 8 שנים ואינו משלם מיסי ועד, 1. האם אפשר לחייבו לשלם רטרו את כל 8 השנים? 2. מהן דרכי הטיפול של...
22/02/2007
יוסי בן דוד - ראש העיר יהוד - מונוסון יזם ומוביל את הכנת תכנית אסטרטגית לעיר המאוחדת. בן דוד: "התהליך מסמן את כיווני הפיתוח העתידיים של העיר המאוחדת ויביא לצמיחתה כסביבת חיים אטרקטיבית, פורחת...
22/02/2007
בפגישה שהתקיימה בהשתתפות מפקחי מערכת החינוך, טען בן דוד: "הוצאתי את הפוליטיקה מתוך מערכת החינוך ביישוב. גיבשתי תכנית אב במסגרת התכנית האסטרטגית, בה מושם דגש מעמיק על החינוך והצעדתו מעלה מעלה, בסולם...
22/02/2007
להלן רשימת תחומי הייעוץ וזמני קבלת קהל בשי"ל יהוד: יום א' 9:00 – 12:00 ייעוץ כללי, יחסי עבודה, גישור ואלימות במשפחה. יום ב' 9:00 – 12:00 ייעוץ כללי, יחסי עבודה וגישור. יום ב' 16:00 – 18:00...
22/02/2007
ראש העיר והקרן לידידות העניקו ל 250 המחאות על סך 250 שקלים, ל250 קשישים, עבור רכישת מוצרים לחימום החורף. בן דוד: " היוזמה מבטאת את תמיכתה האיתנה של העירייה בתושביה הוותיקים של העיר המאוחדת". בשבוע...
22/02/2007
ראש העיר, העביר שורת החלטות חשובות ופרודוקטיביות בישיבת מועצת העירייה, ובראשן - הקמת שיכון לזוגות צעירים - במתחם "מקלב". אשר לה השלכות מרחיקות לכת על החיים המוניציפליים של תושבי העיר. בן דוד: "מדובר...
22/02/2007
בביקור וסיור של ראש העיר עם הצוות המקצועי של משרד השיכון, בראשות מנכ"ל המשרד - מר אריה בר, נקבעו תכניות עבודה בעלות חשיבות מכרעת בנושא פינוי בינוי ומימון פתוח תשתיות בעיר המאוחדת ביום חמישי...
22/02/2007
ראש העיר - יוסי בן דוד חתם על שלושה צווי סגירה לעסקים, אשר לא עמדו בתנאי הרישוי והתברואה הנאותים, בהתאם להוראות החוק. בן דוד: "העירייה בראשותי פועלת ללא משוא פנים ובהתאם לחוקי העזר העירוניים. כל עסק...
08/02/2007
בטקס מרגש שנערך ב"כותר פיס" טען ראש העיר בן דוד: "הפרויקט מאפשר לילדים שלנו לשפר את אפשרויות ההשתכרות העתידיים שלהם בעולם תחרותי ופותח להם צוהר לעתיד כלכלי - חברתי יציב ואיתן" בטקס מרגש שנערך...
22/11/2006
למעלה מ-30 בעלי העסקים המובילים בעיר התכנסו באתר ההנצחה לחללי חי"ק ובני יהוד, כדי לדון בחזון העיר ובתוכנית האסטרטגית של יהוד. ראש העיר יוסי בן דוד: יהוד-מונוסון היא עיר נפלאה שרק צריך לנער ממנה את...
03/08/2006
ועדת השמות והנצחה של עיריית יהוד-מונוסון בראשות ורדי בושרי החליטה להמליץ למועצת העיר להנציח את שמה של הזמרת שושנה דמארי ואת שמו חלל צה"ל, בן יהוד רם כהן- בעל עיטור העוז. הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה...
06/06/2006
החלה שתילת פרחי הקיץ 40 אלף פרחים נשתלו השבוע בכל רחבי העיר. עבודות שיקום וגינון נרחבות ברחוב העצמאות ביהוד-מונוסון- הביאו לכך שהרחוב פורח ויפה מאי פעם. נשתלו מדשאות לאורך כל אי התנועה, כ-5000 פרחים...
28/05/2006
העירייה הקצתה שטחים מיוחדים לחניית משאיות. המחנה בניגוד להוראות צפוי לקנס של 250 ₪ חניון המשאיות ביהוד-מונוסון יוצא לדרך. לפי חוק עזר חדש שנכנס לתוקפו ב-1 ביוני 2006, תאסר חניית רכב כבד שמשקלו...
22/05/2006
יש להכנס למחלקות העירייה ----------> לשכת ראש העיר